SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 7 (2) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (2) 2008 str. 3–12
Janusz Urbański
WPŁYW TURBULENCJI STRUMIENIA NA ROZMIARY LOKALNEGO ROZMYCIA NA MODELU JAZU
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 13–22
Sadżide Murat-Błażejewska, Janina Zbierska, Agnieszka Ławniczak, Jolanta Kanclerz, Jerzy Kupiec, Mariusz Sojka
EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WODNYCH A ZASOBY WODNE ZLEWNI NIZINNEJ
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 23–38
Paweł Galas, Dariusz Kiziewicz
ANALIZA NOŚNOŚCI PODŁOŻA WYBRANYCH STÓP FUNDAMENTOWYCH CENTRUM WODY SGGW W WARSZAWIE WEDŁUG PN-81/B-03020 ORAZ EUROKODU 7
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 39–50
Konrad Podawca, Michał Tupacz
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY METODAMI (VE-BE I STOLIKA ROZPŁYWOWEGO). BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ
 
Zeszyt 7 (2) 2008 str. 51–58
Renata Gubańska
KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE DOLNOŚLĄSKICH ZAŁOŻEŃ PAŁACOWO-FOLWARCZNYCH
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).