SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 81–93

Konrad Podawca

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W PARKACH NARODOWYCH (NA PRZYKłADZIE WSI SIERAKóW W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM)

słowa kluczowe: wieś, planowanie przestrzenne, park narodowy
abstrakt: W związku z obserwowanymi konfliktami formalno-inwestycyjnymi na obszarach objętych ochroną nasuwa się pytanie, czy nacisk na ochronę przyrody, a w konsekwencji tworzenie coraz większej liczby terenów chronionych oraz pragnienie i presja mieszkania w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy to dwa wykluczające się twierdzenia. Dlatego należy podjąć próbę określenia możliwości funkcjonowania prawnego i przestrzennego jednostki osadniczej położonej na terenie parku narodowego. Związane z tym problemy wiejskich miejscowości, leżących w granicach parków narodowych, przedstawiono na przykładzie wsi Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym. W pracy przeanalizowano uwarunkowania rozwoju Sierakowa ze szczególnym uwzględnieniem dostępu mieszkańców do obiektów infrastruktury społecznej oraz warianty rozwiązań decyzyjno-przestrzen-nych dotyczące wsi.
pub/7_1_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad. "PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF VILLAGES SITUATED IN NATIONAL PARKS ON THE EXAMPLE OF SIERAKÓW VILLAGE IN KAMPINOS NATIONAL PARK." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 81–93.
APA Podawca K. (2008). PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF VILLAGES SITUATED IN NATIONAL PARKS ON THE EXAMPLE OF SIERAKÓW VILLAGE IN KAMPINOS NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 81–93
ISO 690 Podawca, Konrad. PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF VILLAGES SITUATED IN NATIONAL PARKS ON THE EXAMPLE OF SIERAKÓW VILLAGE IN KAMPINOS NATIONAL PARK. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 81–93.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-81.html