SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 63–80

Eleonora Gonda-Soroczyńska

FUNKCJA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA WSI

słowa kluczowe: wieś, turystyka wiejska, wiejskie dziedzictwo kulturowe, odnowa wsi
abstrakt: Na przykładzie kilku dolnośląskich wsi omówiono możliwość rozwoju w nich funkcji turystyczno-rekreacyjnej, wykorzystując elementy dziedzictwa kulturowego, warunki naturalne, krajobrazowe. Przedstawione wsie mają szanse w niedługim czasie zmienić swoje oblicze, zostać „odkryte" przez ludzi poszukujących sposobów na życie poprzez m.in. rozwój turystyki na wsi, poznane przez osoby szukające miejsc wypoczynku wśród wiejskich krajobrazów i zabytków. Na obecny stan obiektów na wsi, powstawanie nowych inwestycji i ochronę istniejących, często cennych zabytków architektonicznych wpływ ma w dużej mierze sytuacja gospodarcza, zaangażowanie mieszkańców, władz lokalnych, prawidłowa polityka przestrzenna. Liczne przykłady świadczą o tym, iż umiejętność wykorzystania walorów naturalnych, elementów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z dobrą organizacją daje możliwości rozwoju m.in. funkcji turystyczno-rekreacyjnej, a zarazem całej wsi. Zwiększenie ruchu turystycznego na wsi spowoduje powstawanie nowej bazy noclegowej, gastronomicznej, handlowej. Wymusi niejako poprawę warunków higieniczno-zdrowotnych osiedli wiejskich, podnosząc ich estetykę i uzupełniając infrastrukturę.
pub/7_1_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gonda-Soroczyńska, Eleonora. "TOURISTIC-RECREATIONAL FUNCTION OF RURAL AREAS." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 63–80.
APA Gonda-Soroczyńska E. (2008). TOURISTIC-RECREATIONAL FUNCTION OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 63–80
ISO 690 Gonda-Soroczyńska, Eleonora. TOURISTIC-RECREATIONAL FUNCTION OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 63–80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-63.html