SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 55–61

Miriam Wiśniewska

EKSPANSJA ZABUDOWY NA TERENY WIEJSKIE

słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura
abstrakt: Ekspansja zabudowy na tereny wiejskie postępuje w większości w strefach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, co powoduje powstawanie nowych struktur przestrzennych różnego typu. Są to przeważnie tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej lub też tereny przemysłowo-usługowe, przylegające do tras komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Realizacja zabudowy na nowych obszarach wymaga zachowania i ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, wprowadzenia infrastruktury technicznej i nawiązania w miarę możliwości do zastanego krajobrazu. Zrealizowane inwestycje, zwłaszcza na terenach przylegających do dróg szybkiego ruchu, tworzą nową jakość krajobrazową, noszącą znamiona czasów współczesnych.
pub/7_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewska, Miriam. "EXPANSION OF CONSTRUCTION TO RURAL AREAS." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 55–61.
APA Wiśniewska M. (2008). EXPANSION OF CONSTRUCTION TO RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 55–61
ISO 690 Wiśniewska, Miriam. EXPANSION OF CONSTRUCTION TO RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 55–61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-55.html