SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 3–17

Jacek Jaworski, Marcin Zadrożny

OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH WIEŻ KRATOWYCH O ZBIEŻNYCH LINIOWO KRAWĘŻNIKACH

słowa kluczowe: wieża stalowa, częstość drgań własnych, zastępczy moment bezwładności
abstrakt: W pracy wyprowadzono i zestawiono wzory na zastępczy moment bezwładności dla wież o liniowej i kwadratowej zależności momentu bezwładności trzonu wieży od wysokości. Uwzględniono także wieże z krawężnikami o stałym przekroju, nachylonymi do osi wieży pod stałym kątem, przy założeniu, że cały moment bezwładności pochodzi od krawężników. Na przykładzie trzy odcinkowej (dwukrotnie załamanej), czterokrawężnikowej wieży antenowej wysokości H = 99,5 m i masie własnej stalowej konstrukcji m ~ 146 t przedstawiono porównanie obliczonych wartości pierwszej częstości (okresu) drgań własnych oraz ugięcia wieży pod działaniem siły poprzecznej przyłożonej do jej wierzchołka z wynikami otrzymanymi dla modelu wieży wygenerowanego w programie Robot Millennium.
pub/7_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaworski, Jacek, and Marcin Zadrożny. "CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF LATTICE TOWERS WITH A CONSTANT SLOPING LEGS." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 3–17.
APA Jaworski J. and Zadrożny M. (2008). CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF LATTICE TOWERS WITH A CONSTANT SLOPING LEGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 3–17
ISO 690 Jaworski, Jacek, Zadrożny, Marcin. CALCULATION OF FIRST NATURAL FREQUENCY OF LATTICE TOWERS WITH A CONSTANT SLOPING LEGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 3–17.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-3.html