SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 7 (1) 2008 str. 19–26

Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński

WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE

słowa kluczowe: warunki geologiczno-inżynierskie, właściwości fizyczno-mechaniczne, gliny zwałowe
abstrakt: W pracy przedstawiono warunki geologiczno-inżynierskie w rejonie kościoła św. Katarzyny w Warszawie. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, badań terenowych (wiercenia, CPT, DMT, CSWS, BAT) oraz badań laboratoryjnych właściwości gruntów (próbki NNS, NW, NU) określono budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz dokonano ilościowej i jakościowej oceny gruntów budujących rejon kościoła św. Katarzyny. Uwaga została skoncentrowana na właściwościach fizyczno-mechanicznych glin zwałowych, które mają największy udział w budowie geologicznej rejonu kościoła św. Katarzyny.
pub/7_1_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczyński, Ryszard, et al. "GEOLOGICAL AND ENGINEERING CONDITIONS OF THE ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW." Acta Sci.Pol. Architectura 7.1 (2008): 19–26.
APA Kaczyński, R. et al. (2008). GEOLOGICAL AND ENGINEERING CONDITIONS OF THE ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 7 (1), 19–26
ISO 690 Kaczyński, Ryszard, Bąkowska, Anna, Kiełbasiński, Kamil. GEOLOGICAL AND ENGINEERING CONDITIONS OF THE ST. KATARZYNA CHURCH AREA IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2008, 7.1: 19–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume7/issue1/abstract-19.html