SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 7 (1) 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008 str. 3–17
Jacek Jaworski, Marcin Zadrożny
OBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH WIEŻ KRATOWYCH O ZBIEŻNYCH LINIOWO KRAWĘŻNIKACH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 19–26
Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński
WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 27–37
Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński
ANALIZA STATECZNOŚCI ZBOCZA W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE Z UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 39–53
Agata Włodarczyk
WPŁYW PIĘTRZEŃ RZEK ŁASICY I ŚWIDRA NA WYBRANE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 55–61
Miriam Wiśniewska
EKSPANSJA ZABUDOWY NA TERENY WIEJSKIE
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 63–80
Eleonora Gonda-Soroczyńska
FUNKCJA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA WSI
 
Zeszyt 7 (1) 2008 str. 81–93
Konrad Podawca
PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W PARKACH NARODOWYCH (na przykładzie wsi Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym)
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).