SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 59–70

Zuzanna Borcz

FORMA ARCHITEKTONICZNA NAROŻNYCH BUDYNKÓW

słowa kluczowe: urbanistyka, budynki narożne, forma architektoniczna, przemiany historyczne
abstrakt: W zabudowie miast i małych miejscowości występują działki narożne, na których budynki mają specjalną formę architektoniczną. W historii urbanistyki przez wiele stuleci ulice i place były obudowane tworząc zwarte pierzeje. Po II wojnie światowej nastąpiłrozwój luźnej zabudowy osiedli mieszkaniowych, niezwiązanej ściśle z układem ulic. Obecnie następuje częściowy powrót do zabudowy ciągów ulic, co stwarza konieczność projektowania budynków narożnych. Forma budynków narożnych odpowiadała kierunkom architektury danych epok, spotyka się zatem kamienice o formach eklektycznych, secesyjnych, modernistycznych i postmodernistycznych. Przedstawione przykłady pokazują budynki narożne w małych i większych miastach, o formach związanych z różnymi kierunkami. Wiele budynków narożnych ma interesującąformę, co świadczy o myśli twórczej i pracy ówczesnych architektów.
pub/6_4_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borcz, Zuzanna. "ARCHITECTURAL FORM OF CORNER HOUSES." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 59–70.
APA Borcz Z. (2007). ARCHITECTURAL FORM OF CORNER HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 59–70
ISO 690 Borcz, Zuzanna. ARCHITECTURAL FORM OF CORNER HOUSES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 59–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-59.html