SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 45–57

Konrad Podawca

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEDZIAŁÓW GRANICZNYCH WEDŁUG PN-EN 206-1 I PN-88/B-06250

słowa kluczowe: beton, mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, stolik rozpływowy
abstrakt: W artykule przedstawiono porównanie wyników badania konsystencji metodą Ve-Be i stolika rozpływowego z przedziałami granicznymi zawartymi w PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250. Analiza wyników pokazała, do jakich klas konsystencji można zaliczyć mieszanki betonowe projektowane według wskaźników wodnych przyporządkowanych do słownych oznaczeń wilgotnej, gęstoplastycznej, plastycznej, półciekłej i ciekłej konsystencji. W badaniach wykorzystano metodę Ve-Be stosowanąjużna podstawie PN-88/B-06250 i metodę stolika rozpływowego wprowadzoną wraz z normą PN-EN 206-1 w 2003 roku. Słowa kluczowe: beton, mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, stolik rozpływowy
pub/6_4_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad. "THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE CONCRETE MIX CONSISTENCY EXAMNATION WITH REFERENCE TO THE LIMIT INTERVALS ACCORDING TO PN-EN 206-1 AND PN-88/B-06250." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 45–57.
APA Podawca K. (2007). THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE CONCRETE MIX CONSISTENCY EXAMNATION WITH REFERENCE TO THE LIMIT INTERVALS ACCORDING TO PN-EN 206-1 AND PN-88/B-06250. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 45–57
ISO 690 Podawca, Konrad. THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE CONCRETE MIX CONSISTENCY EXAMNATION WITH REFERENCE TO THE LIMIT INTERVALS ACCORDING TO PN-EN 206-1 AND PN-88/B-06250. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 45–57.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-45.html