SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 33–43

Anna Szymczak-Graczyk

PŁYTY PROSTOKĄTNE O SKOKOWO ZMIENNEJ GRUBOŚCI OBCIĄŻONE TEMPERATURĄ

słowa kluczowe: płyty prostokątne, zmienna grubość płyt, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy statycznej płyt prostokątnych o skokowo zmiennej grubości, o trzech krawędziach utwierdzonych i z jedną swobodną, obciążonych temperaturą. Wpływ obciążenia temperaturą często nieuwzględniany w obliczeniach prowadzi do dużych błędów projektowych, a tym samym do pojawienia się problemów eksploatacyjnych elementów konstrukcji. Poza analizą numeryczną wykonano badania modelowe analizowanej płyty, których wyniki zamieszczono w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: płyty prostokątne, zmienna grubośćpłyt, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
pub/6_4_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymczak-Graczyk, Anna. "RECTANGLE PLATES WITH LEAP VARIABLE THICKNESS EXPANDING TEMPERATURE LOAD." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 33–43.
APA Szymczak-Graczyk A. (2007). RECTANGLE PLATES WITH LEAP VARIABLE THICKNESS EXPANDING TEMPERATURE LOAD. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 33–43
ISO 690 Szymczak-Graczyk, Anna. RECTANGLE PLATES WITH LEAP VARIABLE THICKNESS EXPANDING TEMPERATURE LOAD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 33–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-33.html