SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (4) 2007 str. 3–21

Jan Ślusarek

WYBRANE PROBLEMY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: utrzymanie obiektów budowlanych, zrównoważone budownictwo, zrównoważony rozwój, zabezpieczenia termiczne, trwałość, metody naprawy i rehabilitacji
abstrakt: Wiele elementów budowlanych zgodnie z ich z przeznaczeniem jest narażonych na wpływy środowiska zewnętrznego, często bardzo agresywnego. W związku z tym każdy element budowlany powinien być odpowiednio zabezpieczony. W artykule przedstawiono zarys problemów związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę lokalnych warunków środowiska oraz ich wpływu na zachowanie się wybranych elementów budowlanych. Materiały budowlane powinny charakteryzować się takimi właściwościami, aby obiekty budowlane, w które zostaną wbudowane, spełniały wymagania użytkowalności. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie rozwiązań strukturalno-materiałowych obiektów budowlanych, podstawy ich diagnostyki oraz istotę naprawy i rehabilitacji obiektów budowlanych.
pub/6_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ślusarek, Jan. "SELECTED PROBLEMS CONCERNING MAINTENANCE OF STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Architectura 6.4 (2007): 3–21.
APA Ślusarek J. (2007). SELECTED PROBLEMS CONCERNING MAINTENANCE OF STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (4), 3–21
ISO 690 Ślusarek, Jan. SELECTED PROBLEMS CONCERNING MAINTENANCE OF STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.4: 3–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue4/abstract-3.html