SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 6 (4) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (4) 2007 str. 3–21
Jan Ślusarek
WYBRANE PROBLEMY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 23–32
Czesław Woźniak, Wiesław Nagórko
MODELOWANIE MATEMATYCZNE MATERIAŁÓW Z FUNKCJONALNĄ GRADACJĄ WŁASNOŚCI EFEKTYWNYCH – WYNIKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE W POLSCE
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 33–43
Anna Szymczak-Graczyk
PŁYTY PROSTOKĄTNE O SKOKOWO ZMIENNEJ GRUBOŚCI OBCIĄŻONE TEMPERATURĄ
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 45–57
Konrad Podawca
ANALIZA WYNIKÓW BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEDZIAŁÓW GRANICZNYCH WEDŁUG PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 59–70
Zuzanna Borcz
FORMA ARCHITEKTONICZNA NAROŻNYCH BUDYNKÓW
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 71–78
Wiesław Ptach, Michał Przedlacki
WYBRANE ASPEKTY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GROZNEGO W WARUNKACH POSTKONFLIKTOWYCH
 
Zeszyt 6 (4) 2007 str. 79–88
Agnieszka Karczmarczyk, Józef Mosiej
SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZŁÓŻ RZCINOWYCH Z PRZEPŁYWEM POZIOMYM
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).