SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (3) 2007 str. 43–51

Gabriela Rutkowska

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA GMINY WYSZKÓW W PORÓWNANIU Z WYMOGAMI UE

słowa kluczowe: infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, wymogi UE
abstrakt: W artykule przedstawiono charakterystykę infrastruktury technicznej i społecznej w gminie Wyszków w województwie mazowieckim oraz wymagania UE w tym zakresie. Przeprowadzone badania w gminie Wyszków wykazały, że w dziedzinie transportu założenia unijne nie są egzekwowane, władze gminy skupiają się na rozwoju sieci drogowej, na ich modernizacji, nie zapewniają właściwego bezpieczeństwa ruchu. W zakresie edukacji gmina Wyszków również nie wprowadziła ustalonych przez UE standardów poprawy systemów edukacji i szkolenia zawodowego. W dziedzinie zdrowia publicznego placówki działające na terenie gminy nie planują w najbliższym czasie wdrożenia programu Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003–2008.
pub/6_3_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rutkowska, Gabriela. "TECHNICAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE COMMUNE OF WYSZKÓW IN COMPARISON WITH EU REQUIREMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.3 (2007): 43–51.
APA Rutkowska G. (2007). TECHNICAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE COMMUNE OF WYSZKÓW IN COMPARISON WITH EU REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (3), 43–51
ISO 690 Rutkowska, Gabriela. TECHNICAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE COMMUNE OF WYSZKÓW IN COMPARISON WITH EU REQUIREMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.3: 43–51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue3/abstract-43.html