SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (3) 2007 str. 35–41

Mieczysław Połoński

WIARYGODNOŚĆ SZACOWANYCH KOSZTÓW PLANOWANYCH INWESTYCJI NA TLE BARIER W PROCESIE INWESTYCYJNYM

słowa kluczowe: inwestycje, planowanie, koszt inwestycji, proces inwestycyjny, bariery
abstrakt: W pracy przedstawiono dane obrazujące rozmiary fi nansowe inwestycji w Polsce oraz starano się wskazać najważniejsze przyczyny powodujące wzrost planowanych kosztów w stosunku do wyników rzeczywistych. Na przykładzie badańprowadzonych w innych krajach wskazano, że proces ten jest charakterystyczny nie tylko dla inwestycji krajowych, ale również występuje przy realizacji większości obiektów inżynierskich na całym świecie. W dalszej części artykułu skupiono się na barierach procesu inwestycyjnego, które aktualnie odczuwane są w naszym kraju i występują głównie w obowiązującym prawodawstwie i sferze działań administracyjnych.
pub/6_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Połoński, Mieczysław. "CREDIBILITY OF PLANNED INVESTMENTS’ ESTIMATED COST AGAINST A BACKGROUND OF BARRIERS IN INVESTMENT PROCESS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.3 (2007): 35–41.
APA Połoński M. (2007). CREDIBILITY OF PLANNED INVESTMENTS’ ESTIMATED COST AGAINST A BACKGROUND OF BARRIERS IN INVESTMENT PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (3), 35–41
ISO 690 Połoński, Mieczysław. CREDIBILITY OF PLANNED INVESTMENTS’ ESTIMATED COST AGAINST A BACKGROUND OF BARRIERS IN INVESTMENT PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.3: 35–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue3/abstract-35.html