SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (3) 2007 str. 3–14

Szczepan Ludwik Dąbkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański

ROZMYCIA NA MODELU JAZU PRZEPUSZCZAJĄCEGO WODĘ POD I NAD ZASUWĄ

słowa kluczowe: budowla piętrząca, lokalne rozmycia, turbulencja strumienia
abstrakt: W pracy omówiono wyniki doświadczeń przeprowadzonych na modelu jazu o określonej geometrii, mających na celu rozpoznanie i porównanie procesu kształtowania sięrozmyćdna koryta poniżej budowli, gdy wodęprzepuszcza sięnad lub pod zasuwą. Doświadczenia wykonano dla czterech natężeń przepływu i jednego materiału rozmywalnego w dnie koryta za umocnieniami. W wyniku analiz stwierdzono, że dla badanego przypadku korzystniejszy dla bezpieczeństwa budowli jest sposób przepuszczania wody pod zasuwą. Wystąpiły wówczas mniejsze głębokości rozmycia. Odległość od końca umocnień do miejsca wystąpienia największej głębokości wyboju była większa dla przepływu wody nad zamknięciem. Słowa kluczowe: budowla piętrząca, lokalne rozmycia, turbulencja strumienia
pub/6_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Szczepan Ludwik, et al. "LOCAL SCOUR ON DAM MODELS WITH OUTFLOW OVER AND ABOVE GATE." Acta Sci.Pol. Architectura 6.3 (2007): 3–14.
APA Dąbkowski, S.L. et al. (2007). LOCAL SCOUR ON DAM MODELS WITH OUTFLOW OVER AND ABOVE GATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (3), 3–14
ISO 690 Dąbkowski, Szczepan Ludwik, Siwicki, Piotr, Urbański, Janusz. LOCAL SCOUR ON DAM MODELS WITH OUTFLOW OVER AND ABOVE GATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.3: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue3/abstract-3.html