SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (3) 2007 str. 15–24

Marek Kalenik, Beata Witowska

BADANIA MIEJSCOWYCH OPORÓW HYDRAULICZNYCH W KSZTAŁTKACH Z PVC

słowa kluczowe: współczynniki oporów miejscowych, kształtki z PVC, kolanka, trójniki
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych w wybranych losowo trzech kolankach i trójnikach z PVC. Badania przeprowadzono na wybudowanym w laboratorium stanowisku pomiarowym. Pomiary wykonano dla kształtek o kącie nachylenia 90°, wyprodukowanych przez dwóch producentów kształtek wodociągowych. Wyznaczone współczynniki oporów miejscowych z badań porównano ze współczynnikami oporów miejscowych, obliczonych według obowiązującej normy PN-76-M-34034 [1987].
pub/6_3_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalenik, Marek, and Beata Witowska. "RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN PVC FITTINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.3 (2007): 15–24.
APA Kalenik M. and Witowska B. (2007). RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN PVC FITTINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (3), 15–24
ISO 690 Kalenik, Marek, Witowska, Beata. RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN PVC FITTINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.3: 15–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue3/abstract-15.html