SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 6 (3) 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (3) 2007 str. 3–14
Szczepan Ludwik Dąbkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański
ROZMYCIA NA MODELU JAZU PRZEPUSZCZAJĄCEGO WODĘ POD I NAD ZASUWĄ
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 15–24
Marek Kalenik, Beata Witowska
BADANIA MIEJSCOWYCH OPORÓW HYDRAULICZNYCH W KSZTAŁTKACH Z PVC
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 25–34
Hanna Złotoszewska-Niedziałek
WARUNKI MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W PODŁOŻU SKŁADOWISKA „LIPINY STARE”
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 35–41
Mieczysław Połoński
WIARYGODNOŚĆ SZACOWANYCH KOSZTÓW PLANOWANYCH INWESTYCJI NA TLE BARIER W PROCESIE INWESTYCYJNYM
 
Zeszyt 6 (3) 2007 str. 43–51
Gabriela Rutkowska
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA GMINY WYSZKÓW W PORÓWNANIU Z WYMOGAMI UE
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).