SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 59–70

Małgorzata Makowska

WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ILOŚĆ BIOMASY W REAKTORZE BIOLOGICZNYM ZE ZŁOŻEM RUCHOMYM

słowa kluczowe: reaktory hybrydowe, osad czynny, błona biologiczna, złoże ruchome
abstrakt: Badania obejmowały oczyszczanie ścieków w reaktorach ze złożem ruchomym, nazywanych reaktorami hybrydowymi. Biomasa występuje tam w formie zawieszonej – osad czynny, i utwierdzonej – błona biologiczna. Badania laboratoryjne przeprowadzono na trzech równolegle pracujących reaktorach w systemie przepływowym i porcjowym. Reaktory były napowietrzane cyklicznie, a ich wypełnienie stanowiły cylindryczne kształtki z tworzywa sztucznego. Oczyszczaniu poddano ścieki bytowe po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym. Na podstawie badań stwierdzono, że w obu systemach zawartość biomasy zawieszonej malała, a utwierdzonej rosła wraz ze wzrostem ładunku i obciążenia biomasy ładunkiem organicznym. Analogicznie wzrastała ilość biomasy usuwanej ze ściekami oczyszczonymi. Wyznaczone współczynniki przyrostu biomasy były większe dla systemu porcjowego i nie zależały od parametrów technologicznych procesu.
pub/6_2_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Makowska, Małgorzata. "INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON BIOMASS IN MOVING BED BIOLOGICAL REACTOR." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 59–70.
APA Makowska M. (2007). INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON BIOMASS IN MOVING BED BIOLOGICAL REACTOR. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 59–70
ISO 690 Makowska, Małgorzata. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON BIOMASS IN MOVING BED BIOLOGICAL REACTOR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 59–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-59.html