SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 37–48

Tomasz Kałuża

WYKORZYSTANIE DWUWYMIAROWEGO MODELU PRZEPŁYWU DO OCENY STATECZNOŚCI DRZEWOSTANÓW ŁĘGOWYCH NA PRZYKŁADZIE DOLINY WISŁY W OKOLICY PUŁAW

słowa kluczowe: momenty krytyczne drzew, stateczność drzewostanów
abstrakt: W pracy przedstawiono zastosowanie modelu numerycznego do analizy warunków, w jakich może dojść do utraty stateczności drzewostanów. Wykorzystując program ArcView i dwuwymiarowy model przepływu Rismo, stworzono aplikację pozwalającą obliczyć wartości krytycznych momentów stateczności drzew. Do weryfikacji numerycznego modelu stateczności drzewostanów wybrano lasy łęgowe doliny rzeki Wisły w okolicy Puław. Lasy te zostały zniszczone w dniu 4 sierpnia 2001 roku w czasie gwałtownej burzy. Wystąpienie w okolicy Puław wichury zbiegło się z przejściem fali powodziowej na Wiśle. Na wybranym odcinku rzeki Wisły wykonano szczegółowe pomiary parametrów drzew i podłoża. Korzystając z danych hydrologicznych i meteorologicznych, możliwe było wykonanie symulacji warunków, w jakich doszło do wywrócenia drzew.
pub/6_2_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Tomasz. "THE APPLICATION OF A TWO-DIMENSIONAL FLOW PATTERN TO ASSESS WIND FIRMNESS OF RIPARIAN FOREST STANDS BASED ON THE VISTULA RIVER VALLEY NEAR PUŁAWY." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 37–48.
APA Kałuża T. (2007). THE APPLICATION OF A TWO-DIMENSIONAL FLOW PATTERN TO ASSESS WIND FIRMNESS OF RIPARIAN FOREST STANDS BASED ON THE VISTULA RIVER VALLEY NEAR PUŁAWY. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 37–48
ISO 690 Kałuża, Tomasz. THE APPLICATION OF A TWO-DIMENSIONAL FLOW PATTERN TO ASSESS WIND FIRMNESS OF RIPARIAN FOREST STANDS BASED ON THE VISTULA RIVER VALLEY NEAR PUŁAWY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 37–48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-37.html