SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 27–36

Janusz Urbański

ROZMYCIA DNA NA MODELU JAZU ZE ZMIENNĄDŁUGOŚCIĄ UMOCNIEŃW DOLNYM STANOWISKU

słowa kluczowe: budowla piętrząca, lokalne rozmycia, turbulencja strumienia
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wpływu długości umocnień w dolnym stanowisku jazu na kształtowanie się miejscowych rozmyć dna. Doświadczenia przeprowadzono na modelu budowli z wypływem wody spod zasuwy, z niecką do rozpraszania energii i poziomym, płaskim umocnieniem dna długości 0,50, 1,00 i 2,00 m. W doświadczeniach wykorzystano jeden materiał rozmywalny – piasek o charakterystykach uziarnienia d50 = 1,1 mm, (d84/d16)0,5 = 1,77. Wydłużanie umocnień dna koryta w dolnym stanowisku jazu wpływa na opóźnienie rozwoju rozmycia w czasie, co jest wynikiem zmniejszania się burzliwości strumienia wraz z odległością od końca odskoku hydraulicznego utrzymywanego w niecce. Im dłuższy odcinek umocnionego dna za wypadem, tym mniejsze jest nachylenie obniżającego się stoku wyboju, a maksymalna głębokość rozmycia bardziej oddalona od budowli, co ważne jest z punktu widzenia zachowania jej stateczności.
pub/6_2_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Janusz. "LOCAL SCOUR ON MODEL OF WEIR WITH CHANGING LENGTH OF BED PROTECTION IN DOWNSTREAM." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 27–36.
APA Urbański J. (2007). LOCAL SCOUR ON MODEL OF WEIR WITH CHANGING LENGTH OF BED PROTECTION IN DOWNSTREAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 27–36
ISO 690 Urbański, Janusz. LOCAL SCOUR ON MODEL OF WEIR WITH CHANGING LENGTH OF BED PROTECTION IN DOWNSTREAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 27–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-27.html