SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (2) 2007 str. 13–25

Ewa Jędryka

ANALIZA PRZEPŁYWU WODY PRZEZ GABIONY

słowa kluczowe: parametry kamieni, hydrauliczne parametry przepływu, odkształcenia konstrukcji budowli
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych budowli gabionowych wykonane w latach 2003–2005, mające na celu: ustalenie parametrów granulometrycznych materiału wypełniającego elementy gabionowe (przebadano dwa rodzaje kamieni – łamany i otoczaki), ustalenie parametrów charakteryzujących porowatość ośrodka, określenie hydraulicznych parametrów przepływu na dwóch stopniach wykonanych z elementów gabionowych, ustalenie zmian zachodzących w konstrukcji tych stopni po kilkuletnim okresie eksploatacji. Badania wykazały, że: 1) materiał kamienny można charakteryzować według tych samych zasad co grunt naturalny, 2) porowatość gabionów wypełnionych otoczakami jest większa niż wypełnionych kamieniem łamanym tej samej wielkości, 3) współczynnik filtracji turbulentnej gabionów wypełnionych otoczakami jest większy niż wypełnionych kamieniem łamanym, 4) udział przepływu powierzchniowego w stosunku do filtracyjnego na przelewie wykonanym z gabionów wzrasta wraz ze zwiększeniem się objętości przepływu wody dopływającej do budowli. Po trzyletnim okresie eksploatacji nie stwierdzono istotnych deformacji konstrukcji budowli gabionowych.
pub/6_2_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jędryka, Ewa. "ANALYSIS OF WATER FLOW BY GABIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 6.2 (2007): 13–25.
APA Jędryka E. (2007). ANALYSIS OF WATER FLOW BY GABIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (2), 13–25
ISO 690 Jędryka, Ewa. ANALYSIS OF WATER FLOW BY GABIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.2: 13–25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue2/abstract-13.html