SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 55–65

Agata Pawłat-Zawrzykraj

MODEL PODSYSTEMU WODNOGOSPODARCZEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZLEWNI RASZYNKI

słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, podsystem wodno-gospodarczy
abstrakt: W artykule przedstawiono model podsystemu wodno-gospodarczego zrównoważonego rozwoju zlewni Raszynki po profil Dawidy w warunkach istniejącej (2000 r.) i planowanej (2015 r.) infrastruktury. W wydzielonych dwóch cząstkowych zlewniach Z-1 i Z-2 wykonano ilościową i jakościową identyfikację istniejących i planowanych zasobów i potrzeb wodnych. Gospodarkę wodną oceniono metodą bilansu wodno-gospodarczego. Stwierdzono, że w 2000 roku podsystem wodno-gospodarczy w zlewniach cząstkowych Z-1 i Z-2 nie spełniał podstawowych wymogów zrównoważonego rozwoju. Planowana do 2015 roku. realizacja infrastruktury w podsystemie wodno-gospodarczym znacząco zwiększy stopień zrównoważenia rozwoju obu zlewni cząstkowych.
pub/6_1_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłat-Zawrzykraj, Agata. "MODEL OF WATER-MANAGEMENT SUBSYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RASZYNKA CATCHMENT AREA." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 55–65.
APA Pawłat-Zawrzykraj A. (2007). MODEL OF WATER-MANAGEMENT SUBSYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RASZYNKA CATCHMENT AREA. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 55–65
ISO 690 Pawłat-Zawrzykraj, Agata. MODEL OF WATER-MANAGEMENT SUBSYSTEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RASZYNKA CATCHMENT AREA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 55–65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-55.html