SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 33–41

Stanisław Harasimowicz, Jarosław Janus, Barbara Ostrągowska

WYODRĘBNIENIE SIECI DRÓG ROLNICZYCH W POSTACI GRAFU OPISUJĄCEGO PRZEJAZDY DO UPRAWIANYCH GRUNTÓW NA PODSTAWIE MAPY NUMERYCZNEJ

słowa kluczowe: rozłóg działki, scalenie gruntów, mapa ewidencyjna, mapa numeryczna, kontur użytku gruntowego, kompleks działek
abstrakt: Odległość od siedliska jest jedną z podstawowych cech rozłogu działki, określającą jej położenie w gospodarstwie. Potrzeba ustalenia tej odległości występuje zwłaszcza w przypadku podejmowania decyzji o dokonaniu przeobrażeń gruntowych, między innymi scalenia gruntów. Oszacowanie odległości działki od siedliska jest czynnością pracochłonną, ale może być usprawniona, a nawet zautomatyzowana w przypadku przedstawienia mapy ewidencyjnej w formie mapy numerycznej. W artykule omówiono problematykę dotyczącą wyodrębniania sieci drogowej we wsi i jej przedstawiania w postaci grafu opisującego możliwości przejazdu z siedlisk do uprawianych działek. Graf sieci drogowej jest jedną z wyjściowych danych wymaganych do zautomatyzowanego określania odległości gruntów od siedlisk.
pub/6_1_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Harasimowicz, Stanisław, et al. "PRESENTATION OF AN AGRICULTURAL ROAD NETWORK IN A FORM OF A GRAPH DESCRIBING ACCESS ROADS TO CULTIVATED LAND BASING ON A NUMERICAL MAP." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 33–41.
APA Harasimowicz, S. et al. (2007). PRESENTATION OF AN AGRICULTURAL ROAD NETWORK IN A FORM OF A GRAPH DESCRIBING ACCESS ROADS TO CULTIVATED LAND BASING ON A NUMERICAL MAP. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 33–41
ISO 690 Harasimowicz, Stanisław, Janus, Jarosław, Ostrągowska, Barbara. PRESENTATION OF AN AGRICULTURAL ROAD NETWORK IN A FORM OF A GRAPH DESCRIBING ACCESS ROADS TO CULTIVATED LAND BASING ON A NUMERICAL MAP. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 33–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-33.html