SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 3–10

Jacek Mądralski

MOŻLIWOŚCI POPRAWY CECH BETONÓW NA KRUSZYWACH RECYKLINGOWYCH

słowa kluczowe: beton, recykling, kruszywo
abstrakt: W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania kruszyw odpadowych w budownictwie. Badania laboratoryjne wykonane na kruszywach recyklingowych wykazały większą nasiąkliwość i porowatość w stosunku do betonów na kruszywach mineralnych. Zastosowanie domieszek upłynniających zmniejsza nasiąkliwość betonu. Badania wykonane na betonach recyklingowych wykazały możliwość wykorzystania kruszyw odpadowych do betonów konstrukcyjnych. Zastosowanie domieszek chemicznych zwiększyło wytrzymałość oraz zmniejszyło nasiąkliwość betonu.
pub/6_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mądralski, Jacek. "ABILITY OF IMPROVING CONCRETE, BASED ON RECYCLED AGGREGATES, FEATURES." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 3–10.
APA Mądralski J. (2007). ABILITY OF IMPROVING CONCRETE, BASED ON RECYCLED AGGREGATES, FEATURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 3–10
ISO 690 Mądralski, Jacek. ABILITY OF IMPROVING CONCRETE, BASED ON RECYCLED AGGREGATES, FEATURES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 3–10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-3.html