SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 23–32

Dariusz Gołaszewski, Grzegorz Majewski, Wiesława Przewoźniczuk

ODDZIAŁYWANIE BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO I SZTUCZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA INTENSYWNOŚĆMIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W WARSZAWIE

słowa kluczowe: wyspa ciepła, klimat miasta, temperatura powietrza
abstrakt: Wykorzystując dane meteorologiczne pochodzące z automatycznych stacji pomiarowych, podjęto próbę oszacowania intensywności miejskiej wyspy ciepła w Warszawie. Podstawę opracowania stanowiły wartości temperatury powietrza (udostępnione przez WIOŚ) pomierzone na wysokości 2 m n.p.g., zgromadzone w okresie od 01.09.2003 r. do 31.08.2006 r. na czterech stacjach tła miejskiego w Warszawie, jednej w Piastowie oraz na stacji tła regionalnego w Legionowie, zlokalizowanej poza zasięgiem wpływu aglomeracji warszawskiej. Na podstawie danych określono różnice temperatury powietrza między poszczególnymi stacjami a stacją w Legionowie, pozwalające na określenie intensywności i czasu występowania wyspy ciepła. Sporządzono także rozkłady częstości tych różnic oraz graficznie zobrazowano rozwój i zanik wyspy w różnych porach doby z uwzględnieniem pór roku.
pub/6_1_23.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołaszewski, Dariusz, et al. "THE EFFECT OF BUILDING AND ANTHROPOGENIC SOURCES ON HEAT ISLAND INTENSITY IN WARSAW." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 23–32.
APA Gołaszewski, D. et al. (2007). THE EFFECT OF BUILDING AND ANTHROPOGENIC SOURCES ON HEAT ISLAND INTENSITY IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 23–32
ISO 690 Gołaszewski, Dariusz, Majewski, Grzegorz, Przewoźniczuk, Wiesława. THE EFFECT OF BUILDING AND ANTHROPOGENIC SOURCES ON HEAT ISLAND INTENSITY IN WARSAW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 23–32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-23.html