SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 6 (1) 2007 str. 11–21

Jacek Mądrawski, Daniel Zawal

BETON SAMOZAGĘSZCZALNY – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE WSI

słowa kluczowe: beton samozagęszczalny BSZ (SCC), dobór kruszywa, punkt piaskowy, chińska metoda ustalania składu BSZ (SCC), popiół lotny
abstrakt: Beton samozagęszczalny, coraz bardziej popularny w krajach zachodnich, USA oraz Japonii, jest uznawany za materiał przyszłościowy. Stosowany już dziś dość powszechnie w obiektach inżynierskich (elementy gęsto zbrojone, fundamenty i filary mostowe, płyty, zbiorniki, prefabrykacja), może znaleźć zastosowanie również w szeroko pojętej infrastrukturze wsi. Przemawia za tym wiele jego korzystnych cech zarówno na etapie mieszanki betonowej (wyeliminowanie zagęszczania wibracyjnego), jak i betonu stwardniałego (duża wytrzymałość). Coraz częściej mówi się również o korzyściach ekonomicznych. Wyeliminowanie etapu zagęszczania osiąga się poprzez odpowiedni dobór składników i zastosowanie wysokoefektywnego kompatybilnego z cementem super plastyfikatora oraz dodatków mineralnych, takich jak popiół lotny czy mikro krzemionka. Ważnym aspektem jest również dobór kruszywa, które jest składnikiem najbardziej zmiennym (w zależności od miejsca, z którego je uzyskano). Opracowanie odpowiednich procedur doboru stosu okruchowego okazuje się kluczowe dla uzyskania betonu posiadającego, oprócz dobrych cech technologicznych i jakościowych, również walory ekonomiczne. W wyniku badań laboratoryjnych otrzymano kilka gotowych receptur mieszanek opracowanych dla różnych kompozycji kruszywa.
pub/6_1_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt1/6_1_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mądrawski, Jacek, and Daniel Zawal. "SELF COMPACTING-CONCRETE – POSSIBLE APPLICATION IN INFRASTRUCTURE OF VILLAGE." Acta Sci.Pol. Architectura 6.1 (2007): 11–21.
APA Mądrawski J. and Zawal D. (2007). SELF COMPACTING-CONCRETE – POSSIBLE APPLICATION IN INFRASTRUCTURE OF VILLAGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 6 (1), 11–21
ISO 690 Mądrawski, Jacek, Zawal, Daniel. SELF COMPACTING-CONCRETE – POSSIBLE APPLICATION IN INFRASTRUCTURE OF VILLAGE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2007, 6.1: 11–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume6/issue1/abstract-11.html