SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 97–110

Konrad Podawca

PLANOWANIE PRZESTRZENNE GMIN A ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE PARKÓW NARODOWYCH

słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, park narodowy, gmina
abstrakt: Idea zrównoważonego rozwoju, założenia sieci ekologicznej Natura 2000 czy ogólnie polityka przestrzenna na poszczególnych poziomach terytorialnych zakładająobjęcie ochroną coraz większej powierzchni naszego kraju. Wraz z tworzeniem nowych terenów chronionych przyrodniczo, jak również na tych funkcjonujących, pojawia sięwiele problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Artykuł przedstawia zależności prawne między poszczególnymi opracowaniami planistycznymi wykonywanymi w gminie i w parku narodowym oraz charakterystykę zbioru gmin leżących w obrębie parków narodowych w kontekście rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie rozwój społeczno-gospodarczy a ochrona przyrody.
pub/5_2_97.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad. "SPATIAL PLANNING OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF SPATIAL MANAGEMENT NATIONAL PARKS." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 97–110.
APA Podawca K. (2006). SPATIAL PLANNING OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF SPATIAL MANAGEMENT NATIONAL PARKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 97–110
ISO 690 Podawca, Konrad. SPATIAL PLANNING OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF SPATIAL MANAGEMENT NATIONAL PARKS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 97–110.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-97.html