SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 87–96

Agata Pawłat-Zawrzykraj

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WARUNKÓW OBIEGU WODY W ZLEWNI RASZYNKI NA POTRZEBY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

słowa kluczowe: jednostki przestrzenne reżimu wodnego, opracowanie ekofzjografczne
abstrakt: W pracy przedstawiono w formie syntezy identyfkację i analizę struktury przestrzennej uwarunkowań wodnych zlewni Raszynki (po profl Dawidy) na potrzeby planowania przestrzennego. Podstawą metodyki pracy jest wydzielanie homogenicznych jednostek przestrzennych o różnym poziomie złożoności. Każda z nich, w zależności od kryteriów wyróżnienia i stopnia agregacji, w różnym stopniu oddziałuje na mały obieg wody. W zlewni Raszynki do proflu Dawidy zidentykowano duże zróżnicowanie przestrzenne homogenicznych jednostek reżimu wodnego. Usytuowane są one przeważne w układzie płatowo-pasmowym i pasmowym, równoległym do doliny, co wskazuje na złożone i zmienne przestrzennie warunki wodne w zlewni.
pub/5_2_87.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłat-Zawrzykraj, Agata. "SPATIAL STRUCTURE ANALYSIS OF WATER CYCLE CONDITIONS IN THE RASZYNKA CATCHMENT AREA FOR LAND-USE PLANNING NEEDS." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 87–96.
APA Pawłat-Zawrzykraj A. (2006). SPATIAL STRUCTURE ANALYSIS OF WATER CYCLE CONDITIONS IN THE RASZYNKA CATCHMENT AREA FOR LAND-USE PLANNING NEEDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 87–96
ISO 690 Pawłat-Zawrzykraj, Agata. SPATIAL STRUCTURE ANALYSIS OF WATER CYCLE CONDITIONS IN THE RASZYNKA CATCHMENT AREA FOR LAND-USE PLANNING NEEDS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 87–96.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-87.html