SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 75–85

Mirosława Górecka

ARCHITEKTURA BUDYNKÓW IZOLOWANYCH GRUNTEM

słowa kluczowe: architektura budynku, energooszczędność, grunt
abstrakt: W artykule omówiono kategorie budynków, które można rozwiązywaćw formie częściowo lub całkowicie zagłębionej w gruncie, oraz podstawowe ich zalety ze szczególnym uwzględnieniem korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych. Zwrócono szczególną uwagę na możliwości uzyskiwania niekonwencjonalnych form architektonicznych, spełniających wymagania projektowania przyjaznego dla środowiska i wpisujących się w krajobraz. Następnie wyodrębniono trzy podstawowe typy budynków izolowanych gruntem oraz scharakteryzowano ich specyczne rozwiązania konstrukcyjne. Przeanalizowano architekturę tego rodzaju obiektów na wybranych przykładach.
pub/5_2_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górecka, Mirosława. "THE ARCHITECTURE IN BUILDINGS INSULATED WITH SOIL." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 75–85.
APA Górecka M. (2006). THE ARCHITECTURE IN BUILDINGS INSULATED WITH SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 75–85
ISO 690 Górecka, Mirosława. THE ARCHITECTURE IN BUILDINGS INSULATED WITH SOIL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 75–85.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-75.html