SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 65–74

Włodzimierz Rajda, Włodzimierz Kanownik

RETENCJA UŻYTECZNA WARSTWY NOŚNEJ I DRENAŻOWEJ PŁYTY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

słowa kluczowe: boisko, warstwy, kompozyt, potencjał wodny, dawka nawadniania
abstrakt: Dwa lata po generalnej, profesjonalnej przebudowie płyty boiska do piłki nożnej pobrano próbki kompozytu gruntowego z warstwy nośnej oraz piasku z warstwy drenażowej. Oznaczono podstawowe właściwości fzyczne i pojemność wodną materiału obu warstw. Na podstawie krzywych potencjału (pF) określono zawartość wody ogólnie, łatwo i trudno dostępnej oraz dawki nawadniania deszczownianego dla standardowego i komfortowego poziomu zaspokojenia potrzeb wodnych murawy boiska.
pub/5_2_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rajda, Włodzimierz, and Włodzimierz Kanownik. "USEFUL RETENTION OF THE CARRYING AND DRAINAGE LAYER OF THE FOOTBALL PLAYING FIELD PLATE." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 65–74.
APA Rajda W. and Kanownik W. (2006). USEFUL RETENTION OF THE CARRYING AND DRAINAGE LAYER OF THE FOOTBALL PLAYING FIELD PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 65–74
ISO 690 Rajda, Włodzimierz, Kanownik, Włodzimierz. USEFUL RETENTION OF THE CARRYING AND DRAINAGE LAYER OF THE FOOTBALL PLAYING FIELD PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 65–74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-65.html