SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 55–63

Dariusz Wojtasik

ZMIENNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW FILTRACJI PIASKU GLINIASTEGO I GEOWŁÓKNINY W PROCESIE DŁUGOTRWAŁEGO PRZEPŁYWU

słowa kluczowe: geowłóknina igłowana, współczynnik fltracji, gradient hydrauliczny
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynnika fltracji układu grunt-geowłóknina, które zostały przeprowadzone zgodnie z normąASTM D 5101-90. Badaniami objęto geowłókninę K-500 oraz piasek gliniasty przy zewnętrznych gradientach hydraulicznych w zakresie i = 1–10. Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że do obliczeń projektowych powinno się wyznaczać, oprócz współczynnika fltracji geowłókniny i gruntu, także współczynnik fltracji układu grunt-geowłóknina. Zaproponowano obliczenie zmiany końcowego współczynnika fltracji układu grunt-geowłóknina na podstawie początkowych wartości współczynników fltracji gruntu i geowłókniny oraz zadanego gradientu hydraulicznego.
pub/5_2_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojtasik, Dariusz. "THE CHANGES OF PERMEABILITY COEFFICIENT VALUES OF THE CLAYEY SAND AND GEOTEXTILE DURING LONG-TERM FLOW PROCESS." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 55–63.
APA Wojtasik D. (2006). THE CHANGES OF PERMEABILITY COEFFICIENT VALUES OF THE CLAYEY SAND AND GEOTEXTILE DURING LONG-TERM FLOW PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 55–63
ISO 690 Wojtasik, Dariusz. THE CHANGES OF PERMEABILITY COEFFICIENT VALUES OF THE CLAYEY SAND AND GEOTEXTILE DURING LONG-TERM FLOW PROCESS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 55–63.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-55.html