SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 31–43

Marek Kalenik, Beata Witowska

EKSPERYMENTALNE BADANIA MIEJSCOWYCH OPORÓW HYDRAULICZNYCH W KSZTAŁTKACH ŻELIWNYCH

słowa kluczowe: współczynniki oporów miejscowych, kształtki żeliwne, kolanka, trójniki
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań współczynników oporów miejscowych w wybranych losowo trzech nieocynkowanych i ocynkowanych kolankach i trójnikach żeliwnych. Badania przeprowadzono na wybudowanym w laboratorium stanowisku pomiarowym. Pomiary wykonano dla kształtek o kącie nachylenia 90°, wyprodukowanych przez dwóch producentów żeliwnych kształtek wodociągowych. Wyznaczone współczynniki oporów miejscowych z badań porównano ze współczynnikami oporów miejscowych wyznaczonych według obowiązującej normy PN-76-M-34034 [1987].
pub/5_2_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalenik, Marek, and Beata Witowska. "EXPERIMENTAL RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN CAST IRON FITTINGS." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 31–43.
APA Kalenik M. and Witowska B. (2006). EXPERIMENTAL RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN CAST IRON FITTINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 31–43
ISO 690 Kalenik, Marek, Witowska, Beata. EXPERIMENTAL RESEARCH OF LOCAL HYDRAULIC RESISTANCE IN CAST IRON FITTINGS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 31–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-31.html