SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 3–15

Halina Garbalińska

ANALIZA PORÓWNAWCZA DESORPCYJNYCH METOD WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WILGOCI

słowa kluczowe: dyfuzyjność, desorpcja, pomiary niestacjonarne
abstrakt: W artykule poddano analizie porównawczej trzy metody wyznaczania dyfuzyjności (Dm), przetestowane w odniesieniu do niestacjonarnego procesu desorpcji, a dotyczące różnych etapów w jego przebiegu. Sąto: metoda typu √t – dotycząca wstępnej fazy procesu, procedura logarytmiczna – dotycząca zaawansowanej fazy procesu, oraz metoda czasu połówkowego – odnosząca się do punktu czasowego odpowiadającego 50-procentowej wymianie masy. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu desorpcji przeprowadzonych w temperaturze 20°C, a dotyczących trzech zapraw o wskaźnikach wodno-cementowych (w/c = 0,50, 0,65, 0,80). Próbki tych zapraw były kondycjonowane przez okres kilku miesięcy w wilgotności względnej powietrza φ= 97%, aż do czasu uzyskania równowagi wilgotnościowej, a następnie lokowane były w wilgotności φ≈ 0%. Uzyskane w badanym procesie desorpcji (T = 20°C, φ= 97% → 0%) wartości Dm(√t), Dm(ln), Dm(t0,5) wykazywały w przypadku wszystkich zapraw dośćdobrązgodnośćtestowanych trzech metod – od w pełni zgodnych wyników: Dm(t0,5)/ Dm(ln) = 1,00 przy w/c = 0,80 do wyników najsilniej zróżnicowanych: Dm(t0,5)/Dm(√t)= 1,23 przy w/c = 0,65.
pub/5_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Garbalińska, Halina. "COMPARATIVE ANALYSIS OF DESORPTIVE METHODS USED FOR MASS DIFFUSIVITY ESTIMATION." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 3–15.
APA Garbalińska H. (2006). COMPARATIVE ANALYSIS OF DESORPTIVE METHODS USED FOR MASS DIFFUSIVITY ESTIMATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 3–15
ISO 690 Garbalińska, Halina. COMPARATIVE ANALYSIS OF DESORPTIVE METHODS USED FOR MASS DIFFUSIVITY ESTIMATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 3–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-3.html