SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 17–29

Wiesław Buczkowski, Stanisław Czajka, Tomasz Pawlak

ANALIZA PRACY STATYCZNEJ ZBIORNIKA PROSTOPADŁOŚCIENNEGO PODDANEGO DZIAŁANIU TEMPERATURY

słowa kluczowe: zbiornik prostopadłościenny, obciążenie temperaturą, parcie hydrostatyczne, momenty zginające, ugięcia.
abstrakt: W pracy przedstawiono obliczenia zbiornika prostopadłościennego poddanego działaniu temperatury wykonane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z obliczeniami znanymi z literatury oraz z polskich norm. Stwierdzono, że występujące różnice wynikająz braku uwzględnienia w obliczeniach analitycznych przestrzennej pracy konstrukcji, jakim jest zbiornik prostopadłościenny.
pub/5_2_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczkowski, Wiesław, et al. "ANALISYS OF STATIC WORK RECTANGULAR TANK UNDER LOAD OF TEMPERATURE." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 17–29.
APA Buczkowski, W. et al. (2006). ANALISYS OF STATIC WORK RECTANGULAR TANK UNDER LOAD OF TEMPERATURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 17–29
ISO 690 Buczkowski, Wiesław, Czajka, Stanisław, Pawlak, Tomasz. ANALISYS OF STATIC WORK RECTANGULAR TANK UNDER LOAD OF TEMPERATURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 17–29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-17.html