SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 125–133

Piotr Siwicki

WPŁYW WARUNKÓW PRZEPŁYWU W STANOWISKU DOLNYM JAZU NA GŁĘBOKOŚĆ ROZMYĆ

słowa kluczowe: fizyczne modelowanie, jaz, rozmycie lokalne
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się lokalnego rozmycia dna w czasie trwania przepływu na modelu jazu. Model budowli z wypływem wody spod zasuwy, z niecką do rozpraszania energii i płaskim umocnieniem wykonano w skali 1:55. Hydrauliczne parametry przepływów w doświadczeniach modelowano według kryterium podobieństwa Froude’a. Jako materiałrozmywalny na modelu wykorzystano piasek sortowany o d50 = 1,1 mm. Celem badań było rozpoznanie zmienności rozmiarów wyboju w czasie trwania przepływu w różnych warunkach hydraulicznych. Badania wykazały wpływ głębokości strumienia w stanowisku dolnym na głębokość rozmycia oraz wpływ intensywności turbulencji strumienia na proces rozmycia.
pub/5_2_125.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siwicki, Piotr. "INFLUENCE OF FLOW CONDITIONS IN DOWN STREAM OF THE DAM ON DEPTH OF SCOUR." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 125–133.
APA Siwicki P. (2006). INFLUENCE OF FLOW CONDITIONS IN DOWN STREAM OF THE DAM ON DEPTH OF SCOUR. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 125–133
ISO 690 Siwicki, Piotr. INFLUENCE OF FLOW CONDITIONS IN DOWN STREAM OF THE DAM ON DEPTH OF SCOUR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 125–133.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-125.html