SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 5 (2) 2006 str. 111–124

Zbigniew Popek

ZMIENNOŚĆ NATĘŻENIA RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO W CZASIE WEZBRAŃ W MAŁEJ RZECE NIZINNEJ

słowa kluczowe: rumowisko wleczone, natężenie ruchu, wezbranie, mała rzeka nizinna
abstrakt: W pracy przedstawiono porównanie wyników pomiarów i obliczeń ilości rumowiska wleczonego, które przemieściło się w czasie dwóch wezbrań (oznaczonych jako fala I i fala II) obserwowanych w rzece Zagożdżonce. Stanowisko do pomiaru wleczenia, wyposażone w łapacz rumowiska i aparaturę do ciągłego pomiaru z automatycznąrejestracją danych, położone jest powyżej przekroju wodowskazowego Czarna, na terenie zlewni badawczej Katedry Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW. Do obliczeń natężenia i całkowitej masy transportowanego rumowiska wleczonego wykorzystano zależności Bagnolda (3) i autora (10). Z porównania całkowitej zmierzonej masy rumowiska wleczonego (Mr) z wartościami obliczonymi wzorem (3) –Mr(B) oraz wzorem (10) –Mr(A) wynika, że dla fali I uzyskano według formuły Bagnolda Mr(B) = 0,83·Mr, natomiast według formuły autora Mr(A) = 0,86Mr. Dla fali II wyniki obliczeń były następujące: Mr(B) = 1,22Mr oraz Mr(A) = 0,46Mr.
pub/5_2_111.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popek, Zbigniew. "VARIABILITY OF BEDLOAD TRANSPORT RATE DURING FLOOD FLOWS IN SMALL LOWLAND RIVER." Acta Sci.Pol. Architectura 5.2 (2006): 111–124.
APA Popek Z. (2006). VARIABILITY OF BEDLOAD TRANSPORT RATE DURING FLOOD FLOWS IN SMALL LOWLAND RIVER. Acta Sci.Pol. Architectura, 5 (2), 111–124
ISO 690 Popek, Zbigniew. VARIABILITY OF BEDLOAD TRANSPORT RATE DURING FLOOD FLOWS IN SMALL LOWLAND RIVER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2006, 5.2: 111–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume5/issue2/abstract-111.html