SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 5 (2) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (2) 2006 str. 3–15
Halina Garbalińska
ANALIZA PORÓWNAWCZA DESORPCYJNYCH METOD WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WILGOCI
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 17–29
Wiesław Buczkowski, Stanisław Czajka, Tomasz Pawlak
ANALIZA PRACY STATYCZNEJ ZBIORNIKA PROSTOPADŁOŚCIENNEGO PODDANEGO DZIAŁANIU TEMPERATURY
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 31–43
Marek Kalenik, Beata Witowska
EKSPERYMENTALNE BADANIA MIEJSCOWYCH OPORÓW HYDRAULICZNYCH W KSZTAŁTKACH ŻELIWNYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 45–54
Dariusz Wojtasik, Zygmunt Krzywosz
OCENA ZACHOWANIA SIĘ UKŁADU GRUNT-GEOWŁÓKNINA W PROCESIE FILTRACJI
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 55–63
Dariusz Wojtasik
ZMIENNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW FILTRACJI PIASKU GLINIASTEGO I GEOWŁÓKNINY W PROCESIE DŁUGOTRWAŁEGO PRZEPŁYWU
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 65–74
Włodzimierz Rajda, Włodzimierz Kanownik
RETENCJA UŻYTECZNA WARSTWY NOŚNEJ I DRENAŻOWEJ PŁYTY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 75–85
Mirosława Górecka
ARCHITEKTURA BUDYNKÓW IZOLOWANYCH GRUNTEM
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 87–96
Agata Pawłat-Zawrzykraj
ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WARUNKÓW OBIEGU WODY W ZLEWNI RASZYNKI NA POTRZEBY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 97–110
Konrad Podawca
PLANOWANIE PRZESTRZENNE GMIN A ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE PARKÓW NARODOWYCH
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 111–124
Zbigniew Popek
ZMIENNOŚĆ NATĘŻENIA RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO W CZASIE WEZBRAŃ W MAŁEJ RZECE NIZINNEJ
 
Zeszyt 5 (2) 2006 str. 125–133
Piotr Siwicki
WPŁYW WARUNKÓW PRZEPŁYWU W STANOWISKU DOLNYM JAZU NA GŁĘBOKOŚĆ ROZMYĆ
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).