SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 93–107

Arkadiusz Mordak, Zbigniew Mańko

BADANIA ODBIORCZE W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH BETONOWEGO MOSTU DROGOWEGO O KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ POŁOŻONEGO NAD BUDOWLĄ ZRZUTOWĄ ZBIORNIKA WODNEGO

słowa kluczowe: Słowa kluczowe: belka sprężona, most drogowy, obciążenie statyczne, przęsło betonowe, płyta pomostowa, wymagania i badania odbiorcze
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na nowym drogowym moście betonowym o konstrukcji sprężonej położonym nad budowlą zrzutową zbiornika wodnego na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Topola pod obciążeniem statycznym w postaci samochodów. Badany most był po raz pierwszy obciążony tak dużym ciężarem i przypuszczalnie nastąpiło dopasowywanie się niektórych elementów konstrukcyjnych do siebie, zwłaszcza części składowych łożysk, co uwidoczniło się w wynikach badań tego mostu pod znanym obciążeniem. Na podstawie otrzymanych wyników z badań terenowych i obliczeń można było ocenić zachowanie się testowanych konstrukcji przęseł i aktualną ich nośność przed oddaniem mostu do normalnej eksploatacji.

Zapis do cytowania:

MLA Mordak, Arkadiusz, and Zbigniew Mańko. "STATICAL FIELD LOAD TESTS OF THE PRESTRESSED CONCRETE ROAD BRIDGE OVER WATER PLANT ON WATER RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 93–107.
APA Mordak A. and Mańko Z. (2004). STATICAL FIELD LOAD TESTS OF THE PRESTRESSED CONCRETE ROAD BRIDGE OVER WATER PLANT ON WATER RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 93–107
ISO 690 Mordak, Arkadiusz, Mańko, Zbigniew. STATICAL FIELD LOAD TESTS OF THE PRESTRESSED CONCRETE ROAD BRIDGE OVER WATER PLANT ON WATER RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 93–107.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-93.html