SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 77–92

Krzysztof Murawski

ZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOŚCI EULERA Z ANALIZĄ NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE BARDZO SMUKŁYCH CYLINDRYCZNYCH POWŁOK WYKONANYCH ZE STALI

słowa kluczowe: stateczność, Euler, naprężenie krytyczne, bardzo smukła, cylindryczna powłoka
abstrakt: W pracy przedstawiono teorię stateczności osiowo ściskanej cylindrycznej powłoki. Autor przeanalizował równanie różniczkowe osi ugięcia i jej nachylenia, krytycznych naprężeń, naprężeń i odkształceń w powłoce bardzo smukłych rur w stanach sprężystych przy założeniu hipotezy płaskich przekrojów i małych ugięć osi ugięcia. Otrzymane teoretyczne wyniki krytycznych naprężeń odniesiono do smukłości kształtki oraz do pola przekroju poprzecznego cylindrycznej powłoki, a teoretyczne wyniki wartości naprężeń i odkształceń dla przykładowej rury ze stali przedstawiono na wykresach.

Zapis do cytowania:

MLA Murawski, Krzysztof. "THE EULER’S MODIFIED THEORY OF STABILITY WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS ON EXAMPLE OF VERY SLENDER CYLINDRICAL SHELLS MADE OF STEEL." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 77–92.
APA Murawski K. (2004). THE EULER’S MODIFIED THEORY OF STABILITY WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS ON EXAMPLE OF VERY SLENDER CYLINDRICAL SHELLS MADE OF STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 77–92
ISO 690 Murawski, Krzysztof. THE EULER’S MODIFIED THEORY OF STABILITY WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS ON EXAMPLE OF VERY SLENDER CYLINDRICAL SHELLS MADE OF STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 77–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-77.html