SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 67–75

Ewa Jędryka, Agnieszka Kamińska

BADANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW GABIONÓW (OBIEKTY WILGA I RADOMKA)

słowa kluczowe: budowle hydrotechniczne, siatki, parametry kamieni, parametry przepływu
abstrakt: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę elementów gabionowych. Zwrócono uwagę na różnice między przepływem wody na budowli gabionowej i wykonanej z materiałów nieprzepuszczalnych. Przedstawiono wyniki prac terenowych, mające na celu określenie charakterystyk uziarnienia i porowatości materiału kamiennego wypełniającego gabiony. Zaprezentowano wyniki obliczeń wybranych parametrów przepływu – współczynnik filtracji turbulentnej i współczynnik szorstkości.

Zapis do cytowania:

MLA Jędryka, Ewa, and Agnieszka Kamińska. "RESEARCH ON SELECTION PARAMETERS OF GABIONS (WILGA, RADOMKA OBJECTS)." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 67–75.
APA Jędryka E. and Kamińska A. (2004). RESEARCH ON SELECTION PARAMETERS OF GABIONS (WILGA, RADOMKA OBJECTS). Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 67–75
ISO 690 Jędryka, Ewa, Kamińska, Agnieszka. RESEARCH ON SELECTION PARAMETERS OF GABIONS (WILGA, RADOMKA OBJECTS). Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 67–75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-67.html