SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 55–66

Szczepan L. Dąbkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański

WPŁYW SKALI MODELU JAZU NA ROZMYCIE MIEJSCOWE

słowa kluczowe: jaz, rozmycia miejscowe, modelowanie
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu skali modelu jazu na kształtowanie się rozmycia dna w dolnym stanowisku w czasie. Badania przeprowadzono na modelach jazu z przepływem wody nad zamknięciem, z niecką do rozpraszania energii i strefą umocnień dna. Modele wykonano w dwóch skalach geometrycznych: 1:30 i 1:55. W doświadczeniach wykorzystano jeden materiał rozmywany – piasek (d50 = 1,1mm, =1,77). Wyznaczono wartość wykładnika potęgi skali i jej zmienność w trakcie formowania się wyboju, na podstawie badań rozmyć na dwóch modelach. Przyjmując model większy, jako prototyp dla mniejszego, w modelowaniu przepływu według kryterium Froude’a (bez modelowania materiału rozmywanego), maksymalna głębokość rozmycia rozwija się wolniej na modelu niż na prototypie.

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Szczepan L., et al. "INFLUENCE OF SCALE MODELS OF THE DAM ON LOCAL SCOUR." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 55–66.
APA Dąbkowski, S.L. et al. (2004). INFLUENCE OF SCALE MODELS OF THE DAM ON LOCAL SCOUR. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 55–66
ISO 690 Dąbkowski, Szczepan L., Siwicki, Piotr, Urbański, Janusz. INFLUENCE OF SCALE MODELS OF THE DAM ON LOCAL SCOUR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 55–66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-55.html