SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 37–53

Zbigniew Popek, Katarzyna Marisch

NAPRĘŻENIA GRANICZNE W KORYCIE OTWARTYM Z PŁASKIM DNEM PIASZCZYSTYM

słowa kluczowe: początek ruchu rumowiska wleczonego, naprężenia graniczne, chropowatość dna piaszczystego
abstrakt: W pracy przedstawiono metodykę określania naprężeń granicznych oraz zasadnicze wyniki badań eksperymentalnych początku ruchu ziaren materiału piaszczystego. W badaniach użyto 6 rodzajów piasku aluwialnego o różnej jednorodności i równomierności uziarnienia oraz przeciętnej średnicy ziaren d50 = 0,201,7 mm. Pomiary wykonano w warunkach ruchu jednostajnego ustalonego w korycie laboratoryjnym o przekroju prostokątnym z piaszczystym dnem, przy zmiennym napełnieniu i spadku dna. Badania potwierdziły wpływ nierównomierności uziarnienia piaszczystego materiału korytowego na wielkość bezwymiarowych naprężeń granicznych. Na podstawie wyników pomiarów, wykonanych w zakresie Re* = 3–55, określono zależności do wyznaczania chropowatości powierzchni płaskiego dna w warunkach początku ruchu ziaren, z uwzględnieniem jednorodności i równomierności uziarnienia.

Zapis do cytowania:

MLA Popek, Zbigniew, and Katarzyna Marisch. "CRITICAL SHEAR STRESS IN OPEN CHANNEL WITH FLAT SANDY BOTTOM." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 37–53.
APA Popek Z. and Marisch K. (2004). CRITICAL SHEAR STRESS IN OPEN CHANNEL WITH FLAT SANDY BOTTOM. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 37–53
ISO 690 Popek, Zbigniew, Marisch, Katarzyna. CRITICAL SHEAR STRESS IN OPEN CHANNEL WITH FLAT SANDY BOTTOM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 37–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-37.html