SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 3–21

Andrzej Ciepielowski, Agata Włodarczyk

BUDOWLE WODNE NA OBSZARACH CHRONIONYCH

słowa kluczowe: obszary chronione, budowle piętrzące
abstrakt: W artykule przedstawiono wymagania, jakie powinny spełniać budowle piętrzące, biorąc pod uwagę nowe tendencje w budownictwie wodnym oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Problematykę wykonywania i prawidłowej eksploatacji urządzeń piętrzących oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych zaprezentowano na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Przedstawiono zabiegi potrzebne do przystosowania istniejących urządzeń hydrotechnicznych do pełnienia funkcji ekologicznych oraz wskazano na konieczność wprowadzenia sterowanej gospodarki wodnej.

Zapis do cytowania:

MLA Ciepielowski, Andrzej, and Agata Włodarczyk. "HYDROTECHNICAL STRUCTURES IN PROTECTED AREAS." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 3–21.
APA Ciepielowski A. and Włodarczyk A. (2004). HYDROTECHNICAL STRUCTURES IN PROTECTED AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 3–21
ISO 690 Ciepielowski, Andrzej, Włodarczyk, Agata. HYDROTECHNICAL STRUCTURES IN PROTECTED AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 3–21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-3.html