SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 23–35

Szczepan L. Dąbkowski, Kazimierz Garbulewski, Kinga Pachuta

MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI DARNI TRAW

słowa kluczowe: darń, właściwości mechaniczne, metody badań, bezpośrednie ścinanie, metoda wyciągania, wytrzymałość na ścinanie
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości 15-letniej i 6-miesięcznej darni traw. Do uprawy 6-miesięcznej darni wykorzystano mozgę trzcinową (Phalaris arundinacea) i wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis). W celu określenia wytrzymałości darni przeprowadzono badania metodą bezpośredniego ścinania i wyciągania korzeni traw. Wartości i rozkład naprężeń stycznych na powierzchniach ścięcia równoległych do powierzchni próbek darni zależą od wymiarów próbek, rodzaju roślinności i prędkości deformacji gruntu z korzeniami traw. Wartości wytrzymałości na ścinanie darni zwiększają się przy wzroście prędkości deformacji.

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Szczepan L., et al. "MECHANICAL PROPERTIES OF TURFS." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 23–35.
APA Dąbkowski, S.L. et al. (2004). MECHANICAL PROPERTIES OF TURFS. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 23–35
ISO 690 Dąbkowski, Szczepan L., Garbulewski, Kazimierz, Pachuta, Kinga. MECHANICAL PROPERTIES OF TURFS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 23–35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-23.html