SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 115–127

Hanka Zaniewska, Radosław Barek

CECHY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WZNOSZONEJ W POLSCE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

słowa kluczowe: forma architektoniczna, rozwiązania urbanistyczne, mieszkania czynszowe
abstrakt: W artykule przedstawiono ideę budownictwa społecznego w Polsce, zobrazowano rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne zespołów mieszkaniowych zbudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ośmiu miastach. Dokonano analizy i identyfikacji cech związanych z lokalizacją, rodzajem budynków, formami architektonicznymi i detalem.

Zapis do cytowania:

MLA Zaniewska, Hanka, and Radosław Barek. "ARCHITECTURE AND URBAN FEATURES OF HOUSING AREA MADE BY PUBLIC RESOURCES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 115–127.
APA Zaniewska H. and Barek R. (2004). ARCHITECTURE AND URBAN FEATURES OF HOUSING AREA MADE BY PUBLIC RESOURCES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 115–127
ISO 690 Zaniewska, Hanka, Barek, Radosław. ARCHITECTURE AND URBAN FEATURES OF HOUSING AREA MADE BY PUBLIC RESOURCES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 115–127.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-115.html