SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 3 (1) 2004 str. 109–114

Norbert Dąbkowski

MODELE PRZEKSZTAŁCEŃ ZAGRÓD W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, model ikonograficzny, SWOT zagroda
abstrakt: W artykule omówiono wyniki oceny zagrody pod względem ekologicznym. Modele ikonograficzne przekształceń zagród gospodarstw ekologicznych opracowano na podstawie badań autora prowadzonych w latach 1998–2002 w polskich gospodarstwach ekologicznych. Sporządzono również analizę SWOT zagrody i gospodarstwa ekologicznego.

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert. "MODELS OF TRANSFORMATION FARMHOUSES IN ECOLOGICAL FARMS." Acta Sci.Pol. Architectura 3.1 (2004): 109–114.
APA Dąbkowski N. (2004). MODELS OF TRANSFORMATION FARMHOUSES IN ECOLOGICAL FARMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 3 (1), 109–114
ISO 690 Dąbkowski, Norbert. MODELS OF TRANSFORMATION FARMHOUSES IN ECOLOGICAL FARMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2004, 3.1: 109–114.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume3/issue1/abstract-109.html