SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 3–21
Andrzej Ciepielowski, Agata Włodarczyk
BUDOWLE WODNE NA OBSZARACH CHRONIONYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 23–35
Szczepan L. Dąbkowski, Kazimierz Garbulewski, Kinga Pachuta
MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI DARNI TRAW
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 37–53
Zbigniew Popek, Katarzyna Marisch
NAPRĘŻENIA GRANICZNE W KORYCIE OTWARTYM Z PŁASKIM DNEM PIASZCZYSTYM
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 55–66
Szczepan L. Dąbkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański
WPŁYW SKALI MODELU JAZU NA ROZMYCIE MIEJSCOWE
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 67–75
Ewa Jędryka, Agnieszka Kamińska
BADANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW GABIONÓW (OBIEKTY WILGA I RADOMKA)
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 77–92
Krzysztof Murawski
ZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOŚCI EULERA Z ANALIZĄ NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE BARDZO SMUKŁYCH CYLINDRYCZNYCH POWŁOK WYKONANYCH ZE STALI
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 93–107
Arkadiusz Mordak, Zbigniew Mańko
BADANIA ODBIORCZE W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH BETONOWEGO MOSTU DROGOWEGO O KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ POŁOŻONEGO NAD BUDOWLĄ ZRZUTOWĄ ZBIORNIKA WODNEGO
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 109–114
Norbert Dąbkowski
MODELE PRZEKSZTAŁCEŃ ZAGRÓD W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 115–127
Hanka Zaniewska, Radosław Barek
CECHY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WZNOSZONEJ W POLSCE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 129–140
Edward Hutnik, Jarosław Dąbrowski
WYKORZYSTANIE CIECZOWYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).