SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 41-51

Marek Chalecki1, Piotr Jaskłowski1, Oleksandr Borysyuk2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA BRANżY BUDOWLANEJ NA PRZYKłADZIE STANOWISKA ZBROJARZ-BETONIARZ

słowa kluczowe: ocena ryzyka zawodowego, metoda pięciostopniowa, metoda Fine’a & Kinneya, PHA, zbrojarz-betoniarz
abstrakt:

Według polskiego prawodawstwa pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, zastosowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Z tego powodu istotna jest znajomość metod liczbowej oceny ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiono sposób oceny ryzyka zawodowego jednego z zawodów branży budowlanej (zbrojarz-betoniarz) przy użyciu trzech metod: metody pięciostopniowej według Polskiej Normy PN-N-18002:2011, metody Fine’a & Kinneya (risk score) oraz preliminary hazard analysis (PHA). W tym celu zestawiono zagrożenia dla tego stanowiska pracy, środki zapobiegające skutkom tych zagrożeń, dobrano wartości liczbowe odpowiednich współczynników i obliczono ryzyko ogólne. Wyniki potwierdzają spostrzeżenia poczynione na terenach budów, że stanowisko zbrojarz-betoniarz jest bardzo obciążające psychofizycznie.

pub/21_4_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chalecki, Marek, et al. "Evaluation of the professional risk for an employee in the building industry using an example of a concrete-steel fixer." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 41-51.
APA Chalecki, M. et al. (2022). Evaluation of the professional risk for an employee in the building industry using an example of a concrete-steel fixer. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 41-51
ISO 690 Chalecki, Marek, Jaskłowski, Piotr, Borysyuk, Oleksandr. Evaluation of the professional risk for an employee in the building industry using an example of a concrete-steel fixer. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 41-51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-41.html