SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 33-40

Paweł Ogrodnik1, Aleksandra Powęzka2, Ali Ghamari3

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Faculty of Safety Engineering and Civil Protection, The Main School of Fire Service, Warsaw, Poland
3
Department of Civil Engineering, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

PRZYCZEPNOść STALI KONSTRUKCYJNEJ DO BETONU Z KRUSZYWEM RECYKLINGOWYM Z CERAMIKI SZLACHETNEJ

słowa kluczowe: przyczepność, stal, beton, temperatura pożarowa, wytrzymałość resztkowa
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności stali konstrukcyjnej B500SP do betonów poddanych obciążeniom termicznym w zakresie 300–700°C. Betony zostały zaprojektowane wyłącznie na bazie kruszywa odpadowego wykonanego z odpadowej ceramiki szlachetnej oraz dwóch rodzajów cementów: portlandzkiego CEM I 42,5 R i cementu glinowego Górkal 70. W badaniach wykorzystano metodę bezpośredniego wyciągania pręta stalowego z otuliny betonowej (ang. pull-out test). Wyniki badań potwierdziły, że przyczepność wybranego gatunku stali do betonu na bazie kruszywa recyklingowego nie różni się od wyników uzyskanych dla betonu z kruszywem naturalnym.

pub/21_4_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ogrodnik, Paweł, et al. "Adhesion of structural steel to concrete with recycled crushed sanitary ceramics aggregate." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 33-40.
APA Ogrodnik, P. et al. (2022). Adhesion of structural steel to concrete with recycled crushed sanitary ceramics aggregate. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 33-40
ISO 690 Ogrodnik, Paweł, Powęzka, Aleksandra, Ghamari, Ali. Adhesion of structural steel to concrete with recycled crushed sanitary ceramics aggregate. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 33-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-33.html