SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 3-10

Paolo Pavanello1, Paolo Carrubba1, Nicola Moraci2

1 ICEA Department, University of Padua, Italy
2
DICEAM, Mediterranea University of Reggio Calabria, Italy

OCENA OPORóW TARCIA POMIęDZY GEOSYNTETYKAMI PODCZAS WYSTęPOWANIA MAłYCH NAPRężEń NORMALNYCH: PORóWNANIE DWóCH METOD BADAWCZYCH

słowa kluczowe: geosyntetyki, opory tarcia, równia pochyła, bezpośrednie ścinanie
abstrakt:

Opory tarcia pomiędzy geosyntetykami przy średnich i dużych naprężeniach normalnych były przedmiotem wielu badań. Tarcie pomiędzy geosyntetykami w warunkach małych naprężeń normalnych jest zdecydowanie mniej rozpoznanym obszarem badawczym. Tymczasem opory tarcia pomiędzy geosyntetykami przy małych obciążeniach normalnych mają znaczący wpływ w przypadku barier geosyntetycznych na składowiskach odpadów. Do wyznaczenia kąta tarcia pomiędzy geosyntetykami przy naprężeniach normalnych równych 5 kPa powszechnie stosuje się metodę z wykorzystaniem równi pochyłej. Istnieje także możliwość wykorzystania aparatu bezpośredniego ścinania. Badania tego nie można jednak przeprowadzić przy małych wartościach naprężeń normalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem równi pochyłej oraz w aparacie pozwalającym na zadanie określonej wartości naprężeń. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania w przyszłości innowacyjnych metod pomiaru oporu tarcia pomiędzy geosyntetykami.

pub/21_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pavanello, Paolo, et al. "Evaluation of geosynthetic interface friction at low normal stress: comparison between two different test procedures." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 3-10.
APA Pavanello, P. et al. (2022). Evaluation of geosynthetic interface friction at low normal stress: comparison between two different test procedures. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 3-10
ISO 690 Pavanello, Paolo, Carrubba, Paolo, Moraci, Nicola. Evaluation of geosynthetic interface friction at low normal stress: comparison between two different test procedures. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 3-10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-3.html